N95

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ khẩu trang đúng cách và an toàn

Đeo khẩu trang thường giúp mọi người cảm thấy được bảo vệ và yên tâm. Nhưng một chiếc khẩu trang y tế có thể giữ cho bạn khỏi tiếp xúc hoặc truyền một số bệnh truyền nhiễm?