Bảo hiểm sức khoẻ (BHSK)

Những thông tin cơ bản về bảo hiểm sức khỏe nhất định bạn phải biết

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm được sử dụng cho các trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.