Bảo hiểm sức khoẻ (BHSK)

Chùm ngây: loại cây rau thần diệu cho sức khoẻ

Chùm ngây có tên khoa học là Moringa, thuộc nhóm thân gỗ. Bạn có thể tận dung tối đa toàn cây vì lợi ích dinh dưỡng của nó rất cao. Vậy tại sao chùm ngây lại được gọi là " thần diệu"?

Những thông tin cơ bản về bảo hiểm sức khỏe nhất định bạn phải biết

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm được sử dụng cho các trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.