Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ đầu tư số tiền mà khách hàng đã đóng vào đâu?

Đa số các khách hàng đều thắc mắc rằng tại sao công ty bảo hiểm lại có thể chi trả một khoản phí bồi thường rất lớn khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được bảo hiểm trong khi số tiền tham gia bảo hiểm đóng vào lại khá nhỏ? Và vào các mốc thời gian hoặc dịp đặc biệt nào đó, khách hàng còn được hưởng thêm bảo tức, lãi (nếu có)? Câu trả lời là các công ty bảo hiểm sẽ dựa theo nhu cầu của từng khách hàng đang tham gia bảo hiểm và Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm để đầu tư một cách phù hợp vào các khoản đã được quy định.

Các công ty bảo hiểm tuân thủ theo quy định đầu tư vốn như thế nào?

Theo Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, số tiền vốn bao gồm tiền phí bảo hiểm khách hàng đóng hàng tháng và tiền vốn của doanh nghiệp sẽ được quy định như sau:

Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.
2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây:

  • Mua trái phiếu Chính phủ
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp
  • Kinh doanh bất động sản
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
  • Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng

Quy định về đầu tư vốn bảo hiểm nhân thọ

Quy định về đầu tư vốn của các công ty bảo hiểm hiện nay

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư vào mỗi danh mục đầu tư nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được khả năng thanh toán.

Như vậy, các công ty bảo hiểm có thể dùng tiền vốn để đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào để sinh lợi nhưng phải nằm trong danh sách các lĩnh vực được nêu trên.

Theo ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài Chính) năm 2017, tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm hơn 60% tỷ trọng danh mục đầu tư. Lĩnh vực nhân thọ ước đạt 132.963 tỷ đồng chiếm khoảng 62,3% tỷ trọng đầu tư toàn thị trường nhân thọ. Lĩnh vực phi nhân thọ chiếm khoảng 10% đầu tư vào trái phiếu các loại.

Năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chính thức đấu thầu thành công 26.640 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài 30 năm chiếm khoảng 55,86% khối lượng phát hành, kỳ hạn 20 năm chiếm khoảng 28,45% khối lượng phát hành, kỳ hạn 15 năm chiếm khoảng 16,8% khối lượng phát hành. Bên cạnh trái phiếu Chính phủ, tiền gửi vào ngân hàng cũng rất được các công ty bảo hiểm ưu tiên so với những hình thức đầu tư khác. Cụ thể, tỷ trọng đầu tư cho kênh này chiếm khoảng 25%.

Tùy theo từng loại hình bảo hiểm nhân thọ cụ thể mà công ty bảo hiểm sẽ đầu tư 

Trên thị trường hiện nay, bảo hiểm nhân thọ được chia thành 2 loại hình cụ thể đó là bảo hiểm nhân thọ truyền thống và bảo hiểm liên kết đầu tư. Với mỗi loại hình khác nhau thì công ty bảo hiểm sẽ có các quy định về việc đầu tư số tiền khách hàng đã đóng không giống nhau.

Với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, công ty bảo hiểm sẽ dùng tiền mà khách hàng đóng phí để đầu tư vào các lĩnh vực được quy định trong Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Khách hàng sẽ nhận được bảo tức, lãi tích lũy (nếu có) vào mỗi năm tùy theo kết quả hoạt động của công ty có tốt hay không.

Số tiền đầu tư theo từng loại hình bảo hiểm nhân thọ

Đầu tư tiền theo từng loại hình bảo hiểm nhân thọ cụ thể

Trong sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư sẽ được chia thành 2 loại hình nữa đó là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, số tiền phí đóng của khách hàng sẽ được chia thành 2 phần đó là phần bảo vệ và phần đầu tư. Số tiền được chia vào trong phần đầu tư sẽ được công ty bảo hiểm lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống nhưng có cam kết phát sinh lãi suất tối thiểu hàng năm. Tức là nếu công ty đầu tư có lãi, thì khách hàng sẽ nhận được lãi suất theo tình hình thực tế còn nếu công ty đầu tư không có lãi, hãy yên tâm vì khách hàng vẫn nhận được phần lãi suất không thấp hơn mức cam kết tối thiểu.

Còn với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị cũng được chia thành 2 phần là bảo vệ và đầu tư. Riêng phần đầu tư ở sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng sẽ được quyền lựa chọn cho mình các quỹ đầu tư trong danh mục đã được quy định phù hợp với nhu cầu cần thiết. Nếu quỹ mà bạn đã lựa chọn phát triển tốt, sinh lợi nhuận thì bạn cũng được hưởng theo nhưng nếu quỹ đó không phát triển và lỗ thì bạn cũng sẽ bị lỗ theo.

Tùy theo sản phẩm khách hàng đã tham gia mà tiền bảo hiểm nhân thọ sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực đã được quy định trong Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm một cách phù hợp nhất. Lợi nhuận sau đầu tư được tạo ra nhằm đảm bảo tốt cho việc chi trả các sự kiện bảo hiểm và rủi ro mà khách hàng gặp phải, vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể an tâm tham gia bảo hiểm nhân thọ cho mình và người thân.