Định nghĩa sự kiện bảo hiểm. Cần làm gì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra?

Khi người được bảo hiểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (tai nạn, bệnh tật,..) nằm trong quy định được chi trả của công ty , doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm đã thỏa thuận trên hợp đồng trước đó. Vậy, sự kiện bảo hiểm là gì?

Sự kiện bảo hiểm

Căn cứ tại Điều 3, Luật kinh doanh bảo hiểm thì sự kiện bảo hiểm được định nghĩa như sau:

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Như vậy, sự kiện bảo hiểm sẽ là cơ sở để doanh nghiệp bảo hiểm tri chả quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, các sự kiện xảy ra mang tính khách quan, không xuất phát từ ý định chủ quan của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng như tự tử, tự gây thương tích, tai nạn… (đối với bảo hiểm nhân thọ), dàn dựng, sắp xếp để gây thiệt hại tài sản (với bảo hiểm phi nhân thọ) nhằm mục đích nhận tiền bồi thường.

Sự kiện bảo hiểm là cơ sở để giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm là cơ sở để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm

Trong mỗi lĩnh vực bảo hiểm khác nhau, sự kiện bảo hiểm được hiểu như sau:

- Bảo hiểm nhân thọ: Sự kiện bảo hiểm gắn liền với sự sống hoặc chết của người được bảo hiểm. Sự kiện bảo hiểm có thể là: Người được bảo hiểm gặp rủi ro về thương tật, tai nạn, bệnh hiểm nghèo… 

- Bảo hiểm phi nhân thọ: Sự kiện bảo hiểm là những rủi ro khách quan gây thiệt hại đến đối tượng bảo hiểm (như tài sản, sức khỏe…) của người tham gia bảo hiểm được thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm trước khi ký kết.

- Bảo hiểm bắt buộc: Sự kiện bảo hiểm do pháp luật quy định, có hiệu lực với các bên thực hiện ký kết hợp đồng.

- Bảo hiểm tự nguyện: Sự kiện bảo hiểm do doanh nghiệp nhận bảo hiểm và người tham gia thỏa thuận và quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Cần làm gì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra?

Bạn hãy thông báo về phía công ty bảo hiểm bạn đang tham gia thông qua các đại lý bảo hiểm hoặc các trung tâm phục vụ khách hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời ngay khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Sau khi bạn đã báo  về phía công ty và được tiếp nhận thông tin của bạn thì đại lý bảo hiểm phụ trách hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của công ty để được nhận tiền bồi thường. Còn đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ ( khác bảo hiểm nhân thọ), như bảo hiểm xe ô tô, tài sản,... thì bạn phải thông báo cho công ty bảo hiểm ngay sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (tai nạn) để kịp giám định tổn thất làm căn cứ cho việc bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.

Liên hệ với đại lý bảo hiểm để được hỗ trợ

Hãy liên hệ ngay với đại lý bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra để được hỗ trợ

Căn cứ Điều 28, Luật kinh doanh bảo hiểm thì thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp bạn chứng minh được mình không biết chính xác thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường sẽ được tính từ ngày bạn biết việc xảy ra sự kiện.

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu không có thỏa thuận từ trước thì thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong 15 ngày, kể từ ngày công ty bảo hiểm nhân được đầy đủ các chứng từ hợp lệ. (Căn cứ Điều 29, Luật kinh doanh bảo hiểm).

Điều cần thiết nhất khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra với bạn đó là hãy thông báo ngay với phía doanh nghiệp bảo hiểm để được hướng dẫn cách làm các thủ tục bồi thường. Việc này sẽ giúp bạn nhận được đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã ký trước đó.