Bảo hiểm TỬ KỲ là gì? đặc điểm và các loại hình bảo hiểm tử kỳ phổ biến

Nội dung chính trong bài viết này

 1. Bảo hiểm tử kỳ là gì?
 2. Các loại hình bảo hiểm tử kỳ
 3. Đặc điểm chính bảo hiểm tử kỳ

BẢO HIỂM TỬ KỲ LÀ GÌ

Bảo hiểm tử kỳ là hình thức bảo hiểm gì?

Bảo hiểm tử kỳ là một trong những sản phẩm cơ bản của ngành bảo hiểm nhân thọ(BHNT).

Bảo hiểm tử kỳ là hình thức bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm(NĐBH) "tử vong" trong một khoảng thời gian nhất định.

Giả sử, NĐBH tử vong trong khoảng thời gian cố định được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm(HĐBH). lúc này doanh nghiệp bảo hiểm(DNBH) buộc phải chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng(NTH) theo đúng cam kết trong hợp đồng

Thời gian quy định trong hợp đồng bảo hiểm thường là thời điểm đáo hạn hợp đồng. nếu như quá thời hạn bảo hiểm mà NĐBH vẫn còn sống thì DNBH sẽ không chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm

Như vậy rõ ràng, DNBH chỉ phải trả tiền khi và chỉ khi NĐBH bị chết trong khoảng thời hạn hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Trường hợp NĐBH tử vong sau 1 ngày hợp đồng hết hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn không có nghĩa vụ phải trả tiền cho bên mua bảo hiểm.

Chính vì vậy, mức phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ thường là thấp nhất, so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác.

Bảo hiểm tử kỳ không nhằm mục đích tiết kiệm hay đầu tư mà chủ yếu mang tính chất bảo vệ và phòng ngừa rủi ro tử vong.

Bảo hiểm tử kỳ là một trong những sản phẩm cơ bản nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ.

Các loại hình bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ còn được chia ra làm nhiều loại như sau:

 • Bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
 • Bảo hiểm tử kỳ tăng dần
 • Bảo hiểm thu nhập gia đình
 • Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện

Đặc điểm chính của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ

 • Phí bảo hiểm thấp nhất
 • Bảo hiểm cho một khoảng thời gian xác định
 • Số tiền bảo hiểm không thay đổi
 • Không có giá trị tích luỹ hay hoàn lại